ZingTruyen.Net

𝑻𝑬𝑿𝑻𝑭𝑰𝑪 𝑩𝒀 𝑻𝑹.

Hài hước

3020

Đang cập nhật

24-10-2021

𝑻𝑬𝑿𝑻𝑭𝑰𝑪 𝑩𝒀 𝑻𝑹.

567 lượt thích / 3020 lượt đọc
«✨✨✨» Hi mọi người, để không làm loãng mạch truyện chính. Nên mình tạo ngôi nhà mới này để viết về cái Textfic trong TR nha Lưu ý: j4f nên dzui là chính nha mng🥰 Drop. .. ©𝐞𝐥𝐢𝐥𝐢𝐥𝐚𝐰𝐥𝐢𝐞𝐭_ 𝐛𝐞𝐭𝐚 22:05' 𝐩.𝐦