ZingTruyen.Net

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] | 𝐘𝐨𝐮 𝐇𝐚𝐝 𝐌𝐞 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨

Fanfiction

173072

Đang cập nhật

23-07-2021

[𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] | 𝐘𝐨𝐮 𝐇𝐚𝐝 𝐌𝐞 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨

15829 lượt thích / 173072 lượt đọc
"Thứ mất đi không cách nào tìm, chính là khoảnh khắc đắn đo chừng như vô tận." Thể loại : long fic real life, chậm nhiệt. Mượn những sự kiện và nhân vật ở đời thật, những tình tiết về sau do tác giả tự biên.

5 chương mới nhất truyện [𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] | 𝐘𝐨𝐮 𝐇𝐚𝐝 𝐌𝐞 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨

Danh sách chương [𝐂𝐇𝐀𝐄𝐋𝐈𝐒𝐀] | 𝐘𝐨𝐮 𝐇𝐚𝐝 𝐌𝐞 𝐀𝐭 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨