ZingTruyen.Net

[ shortfic ] ( vkook) [ Vợ cũ anh sẽ không buông tay ] [ hoàn ]

Ngẫu nhiên

51017

Hoàn thành

21-07-2018

[ shortfic ] ( vkook) [ Vợ cũ anh sẽ không buông tay ] [ hoàn ]

2379 lượt thích / 51017 lượt đọc
Ngược tâm là chính He ( ngược khúc đầu he khúc cuối) Đừng bắt cóc con au ? Đừng đem con au đi đâu khi chưa có sự xin phép của au ? Mọi việc chuyển ver hay edit con au đều phải có sự đồng ý của au không là au báo công an bắt đó ?

5 chương mới nhất truyện [ shortfic ] ( vkook) [ Vợ cũ anh sẽ không buông tay ] [ hoàn ]