ZingTruyen.Net

SÁT SINH QUẢ - TUYỂN TẬP TÂM LINH CÓ THẬT

Tâm linh

17011

Đang cập nhật

01-03-2019

SÁT SINH QUẢ - TUYỂN TẬP TÂM LINH CÓ THẬT

418 lượt thích / 17011 lượt đọc
Những mẩu chuyện được viết dựa theo những câu chuyện nghiệp báo sát sinh trên khắp cả nước. Tên nhân vật đã được thay đổi. -Tác giả Thục Linh-