ZingTruyen.Net

Sát Phá Lang - Priest

Tiểu thuyết

607189

Đang cập nhật

05-08-2017

Sát Phá Lang - Priest

30581 lượt thích / 607189 lượt đọc
Sát Phá Lang Tên gốc: 杀破狼 Tác giả: Priest Dịch: QT đại hiệp Biên tập: Yển Nguồn: thuyluunien.wordpress.com Độ dài: 128 chương chính văn + 6 phiên ngoại Thể loại: niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, thiên chi kiêu tử, HE Nhân vật chính: Cố Quân, Trường Canh.

Danh sách chương Sát Phá Lang - Priest