ZingTruyen.Net

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh

Bí ẩn

54871

Hoàn thành

25-08-2015

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh

887 lượt thích / 54871 lượt đọc
Sự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Có thể coi như phần 3 của Đạo mộ bút ký

Danh sách chương Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh