ZingTruyen.Net

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

Bí ẩn

433511

Đang cập nhật

26-11-2019

[S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách

14969 lượt thích / 433511 lượt đọc
Thứ nhất, vì quá yêu couple Cẩm - Sách nên mình muốn lọc riêng những khoảnh khắc của họ trong từng chương. Mình không quan tâm đến vấn đề logic, chỉ cần xuất hiện cả hai thì mình sẽ tách ra. Thứ hai, vì mình trích từ nhiều nguồn nên nếu editor có đọc được thì cũng mong các bạn hãy thông cảm cho trái tim của một hủ nữ vì trót yêu Cẩm - Sách quá nhiều nha!!!

Danh sách chương [S.C.I Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách