ZingTruyen.Net

Rimuru và chuyến xuyên không sang thế giới Dragon ball

Phiêu lưu

3673

Đang cập nhật

09-05-2022

Rimuru và chuyến xuyên không sang thế giới Dragon ball

371 lượt thích / 3673 lượt đọc
Đây là bộ đầu do Ngộ viết và mọi thứ trong đây tất cả gần như không phải của Ngộ. Nếu sai sót hãy ý kiến để Ngộ có thể hoàn thiện hơn. Bối cảnh được lấy sau arc granola.

5 chương mới nhất truyện Rimuru và chuyến xuyên không sang thế giới Dragon ball