ZingTruyen.Net

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

Tâm linh

442

Hoàn thành

25-10-2021

Rằm Tháng Bảy - có thờ có thiêng.

25 lượt thích / 442 lượt đọc
Một mùa cô hồn quá đỗi ghê rợn, những sự mất mát kinh dị của gia đình chị Tươi ám ảnh lấy hai đứa trẻ cả cuộc đời.