ZingTruyen.Net

(Quyển 2) Tìm kiếm linh hồn thất lạc-Ciel

Siêu nhiên

1044

Đang cập nhật

24-06-2022

(Quyển 2) Tìm kiếm linh hồn thất lạc-Ciel

150 lượt thích / 1044 lượt đọc
Nối tiếp quyển trước,ở quyển này sẽ nói về việc Rimuru đã cố gắng đến nhường nào để tìm lại linh hồn vợ mình

5 chương mới nhất truyện (Quyển 2) Tìm kiếm linh hồn thất lạc-Ciel

Danh sách chương (Quyển 2) Tìm kiếm linh hồn thất lạc-Ciel