ZingTruyen.Net

Quản gia Kim! bé hứa sẽ ngoan

Hài hước

114214

Đang cập nhật

05-06-2022

Quản gia Kim! bé hứa sẽ ngoan

11348 lượt thích / 114214 lượt đọc
"Quản gia Kim, họ đều nói chú là trâu già thích gặm cỏ non" Cậu chủ Jeon mách lẻo với quản gia của mình _____________________ " Cậu chủ! họ nói sai rồi, tôi không có già nhưng tôi đích thực thích gặm cỏ non, nhưng là loại cỏ đặc biệt non..... chẳng hạn...... như cậu" Jungkook " ??? "

5 chương mới nhất truyện Quản gia Kim! bé hứa sẽ ngoan