ZingTruyen.Net

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh (An Lạc Truyện)

Tiểu thuyết

24312

Hoàn thành

31-12-2021

[Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh (An Lạc Truyện)

3602 lượt thích / 24312 lượt đọc
ĐẾ HOÀNG THƯ Tác giả: Tinh Linh Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Hồ Ly Thuần Khiết Mười năm tử cục, nếu ta làm Hoàng đế, chàng sẽ làm thế nào? Hàn Diệp, kể từ ngày chàng chôn thân nơi Tây Bắc, đáp án này, ta không thể tìm thấy nữa.

5 chương mới nhất truyện [Q2] Đế Hoàng Thư - Tinh Linh (An Lạc Truyện)