ZingTruyen.Net

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Truyện teen

118733

Đang cập nhật

20-06-2021

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

5539 lượt thích / 118733 lượt đọc
Người dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tình cảm), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Phần tiếp theo, Quyển 5 - Thi đấu hồi kết. (199-270), Quyển 6 - Chuỗi nhiệm vụ. (271-317), Quyển 7 - Cuộc viễn chinh nảy lửa (318-368), Quyển 8 - Năm Kẻ Mạnh, thay đổi! (369-433), Quyển 9 - Nhật ký của Andrew (434-493), Quyển 10 - Khói lửa thiên hạ (494-5??) Ngày đào hố: 13/07/2016 Tóm tắt nội dung quyển trước: "..."

5 chương mới nhất truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Danh sách chương Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam