ZingTruyen.Net

Pháo hôi nữ phụ cực hạn trọng sinh - Thục Tiêu (Tu tiên- CĐ)

Siêu nhiên

12110

Đang cập nhật

23-01-2015

Pháo hôi nữ phụ cực hạn trọng sinh - Thục Tiêu (Tu tiên- CĐ)

92 lượt thích / 12110 lượt đọc
Nếu như sinh mạng có thể lặp lại một lần, tâm tính thay đổi, quan niệm thay đổi, có phải hay không kết cục liền không giống nhau? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ , muốn muốn tránh thoát vận mạng xiềng xích trói buộc, còn nhất định phải có thủ đoạn phi thường. Bị phản bội, bị giết hại, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị giam cầm ở vĩnh không thể siêu sinh. Tại vô tận trong bóng tối nàng tự xét lại, Lư Uyển Thanh đem cừu hận chôn sâu trí nhớ ở chỗ sâu trong, siêu thoát giam cầm, trọng sinh tại một người khác thời không "Chính mình" trên người... Tâm tính cải biến, đúng là kết cục... Hết thảy dùng thực lực nói chuyện đi! Tác phẩm nhãn: Trọng sinh, thăng cấp, phúc hắc, dốc lòng