ZingTruyen.Net

Ở dị giới tôi là kẻ bất tài... Mà khoan, tôi sẽ bá đạo theo một cách khác !!

Huyền ảo

3786

Đang cập nhật

26-07-2018

Ở dị giới tôi là kẻ bất tài... Mà khoan, tôi sẽ bá đạo theo một cách khác !!

259 lượt thích / 3786 lượt đọc
Youji Hirosuke, một thanh niên với trí não vượt trội thi vào trường cao trung quốc gia. Bỗng một ngày cậu được triệu hồi sang thế giới khác với những chỉ số sức mạnh bê bết và hai kĩ năng: Tạo Tác và Chuyển Đổi Vật Chất. Cậu sẽ làm gì ở đó với hai kĩ năng này?