ZingTruyen.Net

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

Fanfiction

28459

Hoàn thành

14-09-2021

[NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

3892 lượt thích / 28459 lượt đọc
Pairing: Noren [NCT DREAM Jeno x Renjun] / Sungren [NCT DREAM Jisung x Renjun] Genres: Angst, Sad

5 chương mới nhất truyện [NOREN | Shortfic] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời