ZingTruyen.Net

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

Kinh dị

139116

Hoàn thành

07-04-2020

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

10106 lượt thích / 139116 lượt đọc
Những truyện kinh dị ngắn. Tác giả : NTP = ( Phantom) =( chính tôi đây. *.*) Tiêu chí: kinh dị & không dài dòng văn tự. Hướng dẫn sd: -Cách dùng: Đọc và tưởng tượng?? -Chỉ định: Các trường hợp muốn đọc kinh dị nhưng ngại nội dung văn bản dàih xóa và chặn luôn tài khoản đó. Bạn có thể góp ý tôi nhưng không có nghĩa tôi cho quyền bạn thể hiện tại truyện tôi viết. ( viết khi thừa thời gian ☘☘☘☘

5 chương mới nhất truyện Những Mẩu Truyện Kinh Dị

Danh sách chương Những Mẩu Truyện Kinh Dị