ZingTruyen.Net

Những kẻ bản năng

Siêu nhiên

97243

Hoàn thành

24-01-2017

Những kẻ bản năng

10859 lượt thích / 97243 lượt đọc
Nối tiếp Thú Săn Người. An Phong được đưa tới trại giáo dưỡng đặc biệt cách xa nơi cô đang sống để bắt đầu Trò chơi lớn. Ở đó, cô buộc phải đối đầu với những kẻ bản năng. _________ Cover: @grayscns
Tags: ngoại