ZingTruyen.Net

Nhật ký Kim Ngưu

Thơ ca

31119

Hoàn thành

29-05-2020

Nhật ký Kim Ngưu

1681 lượt thích / 31119 lượt đọc
Như là lối mòn đi mãi cũng thành đường, Kim Ngưu im lặng mãi cũng thành một thói quen...