ZingTruyen.Net

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

Fanfiction

94251

Hoàn thành

21-09-2021

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi

15054 lượt thích / 94251 lượt đọc
Chuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?

5 chương mới nhất truyện [Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi