ZingTruyen.Net

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

Fanfiction

19655

Hoàn thành

24-07-2021

[Nguyên Châu Luật] Lần sau

3124 lượt thích / 19655 lượt đọc
[FANFIC][Nguyên Châu Luật] Lần sau Author: Nắm than Cp: Nguyên Châu Luật ( Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên) Cp thoáng qua: Diệp Tư, Tán Tựu Hoàn Liễu, Lâm Trận Ma Thương, Nhĩ Tích Hàm Vương, Đổ Ngô Tư Nhân,... Tóm tắt: Thầy giáo Châu vậy mà xxoo với học viên của mình. Truyện có yếu tố 18+, truyện xuất phát từ trí tưởng tượng, không liên hệ với thực tế. Cân nhắc trước khi xem. Chúng tui không chịu trách nhiệm nếu tâm hồn trong sáng của bạn bị vấy bẩn

5 chương mới nhất truyện [Nguyên Châu Luật] Lần sau