ZingTruyen.Net

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

Fanfiction

84563

Đang cập nhật

04-10-2022

NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH

11353 lượt thích / 84563 lượt đọc
"Cô hai, Tú với cô không cưới hỏi ngày nào. Cô hai đừng gọi Tú là mình, người ta nghe được thì không hay." "Vậy mình qua hỏi cưới em đi. Lúc đó em có gọi gì cũng không ai dị nghị nữa."

5 chương mới nhất truyện NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH