ZingTruyen.Net

Ngài Kim

Lãng mạn

278954

Hoàn thành

24-01-2022

Ngài Kim

24200 lượt thích / 278954 lượt đọc
Couple chính: Taekook. Couple phụ: Yoonmin, NamJin. Thể loại:Boylove, Mafia, ngọt, ngược, HE. Tác giả : Sherry ! Vui lòng không chuyển Ver dưới mọi hình thức🙏🏻

Danh sách chương Ngài Kim