ZingTruyen.Net

[Naruto]Họ là vợ của tôi!

Phiêu lưu

33668

Hoàn thành

11-04-2020

[Naruto]Họ là vợ của tôi!

1716 lượt thích / 33668 lượt đọc
Ad lỡ tay xóa truyện giờ phải làm lại và làm tiếp phần ở nick này đây acc kia có chút vấn đề Ai đã từng đọc qua thì cũng rõ cốt truyện của ad rồi và ad chỉ lưu lại từ quyển 1-3 còn quyển 4 thì không nên đã mất theo gió và cũng không nhớ rõ lắm cũng chỉ nhớ sơ nên ad cũng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất về phần 4 ha