ZingTruyen.Net

Một khúc ca thời Lê

Cổ đại

48

Đang cập nhật

12-06-2021

Một khúc ca thời Lê

6 lượt thích / 48 lượt đọc
*Tác phẩm dựa trên lịch sử nhưng có nhiều tình tiết, nhân vật, sự việc hư cấu, tưởng tượng không có thật. *Tác giả còn non tay viết ắt có nhiều thiếu sót, mn có gì cứ góp ý.

5 chương mới nhất truyện Một khúc ca thời Lê