ZingTruyen.Net

Love Charms

Tâm linh

43

Đang cập nhật

24-06-2021

Love Charms

6 lượt thích / 43 lượt đọc
Suga bỏ bùa J-Hope để anh ấy mãi thuộc về mình, bùa sẽ có tác dụng nhưng phải làm phép một lần vào đúng giờ đúng phút đún ngày đúng tháng đúng năm, Suga đã đi trái với luật lệ khi anh đã quên ngày làm phép...Anh ấy biết nếu phá vỡ luật, anh sẽ bị bùa quật lại rất nặng..Nhưng điều làm anh bất ngờ là..Người anh yêu sẽ là người sẽ khiến anh phải trả giá.