ZingTruyen.Net

Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」

Fanfiction

84850

Đang cập nhật

19-07-2022

Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」

8654 lượt thích / 84850 lượt đọc
"ᴄʜị ᴛôɪ, ᴛôɪ ᴄưɴɢ ɴʜư ᴛʀứɴɢ..." [18+] [thô - tục] ! 𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐎𝐂 ! .Text + Write. Truyện không liên quan đến cốt truyện chính.!

5 chương mới nhất truyện Kuroo Tetsuro X Reader 「ᴄʜị ᴄưɴɢ」