ZingTruyen.Net

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

Kinh dị

13206

Hoàn thành

01-10-2021

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

1898 lượt thích / 13206 lượt đọc
Sáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.

5 chương mới nhất truyện KookV | Sáng đỏ, đêm trắng