ZingTruyen.Net

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

Kinh dị

9448

Hoàn thành

17-05-2021

KookV | Sáng đỏ, đêm trắng

1289 lượt thích / 9448 lượt đọc
Sáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.

5 chương mới nhất truyện KookV | Sáng đỏ, đêm trắng