ZingTruyen.Net

[KookV/KookTae | Reallife] 49 Ngày Cuối Cùng

Tiểu thuyết

65972

Đang cập nhật

22-06-2021

[KookV/KookTae | Reallife] 49 Ngày Cuối Cùng

4629 lượt thích / 65972 lượt đọc
Truyện lấy bối cảnh Real-life. Có những tình tiết, sự kiện, cột mốc hoàn toàn là hư cấu. Ai anti BTS và dị ứng với đam mỹ, xin hãy lướt qua ^_^ Trong truyện sẽ có một vài câu nói của Phật, mình thấy hay nên thêm vào một số đoạn. Vì để không làm gián đoạn mạch truyện nên những câu nào từ lời răn của Phật hoặc mình có tham khảo ý từ trên mạng, thì mình sẽ dùng chữ nghiêng. Borahae mọi người 💜💜💜