ZingTruyen.Net

kookv / chú em (아저씨)

Truyện ngắn

54637

Đang cập nhật

25-11-2021

kookv / chú em (아저씨)

5493 lượt thích / 54637 lượt đọc
"chú em ơi chú em" "sao mà gọi nhiều thế!" "em muốn ăn kem, chú dẫn em đi đi!" "thế để anh cho ăn cái kem này ngon hơn" TRỜI ƠI MỘT CHAPTER NÓ RẤT LÀ NGẮN LUÔN ĐÓ. another name: ajeossi(아저씨) start(스타트): 31.3.20 #9 kookv 24.5.20 #1 kook 23.1.21