ZingTruyen.Net

|kookmin/vtrans| Meet M¡M!

Fanfiction

31552

Hoàn thành

12-05-2022

|kookmin/vtrans| Meet M¡M!

4486 lượt thích / 31552 lượt đọc
một ngày nọ Jeon Jungkook bị cuốn vào việc phải trông coi một nhóc con đang khóc mà cậu nhìn thấy trên đường, Jungkook đã quyết định ở cùng nhóc để đợi ba của bé đến. sẽ thế nào khi Jeon Jungkook gặp người ba trẻ ấy và bị thu hút bởi vẻ đẹp của anh? /bản trans đã có sự cho phép của tác giả/