ZingTruyen.Net

[KOOKMIN] Good Boy [21+]

Truyện ngắn

41067

Đang cập nhật

28-11-2021

[KOOKMIN] Good Boy [21+]

1852 lượt thích / 41067 lượt đọc
có chứa nội dung 18+ 🔞 DON'T REPORT ! KHÔNG ĐƯỢC ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! ĐÂY CHỈ LÀ NHỮNG MẪU CHUYỆN TỰ SUY DIỄN RA. KHÔNG HỀ CỐ Ý BẺ CONG GIỚI TÍNH IDOL. VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ MÊ H VĂN CỦA TÁC GIẢ ! Ở ĐÂY KHÔNG GÂY WAR, KHÔNG THÍCH KOOKMIN/JIKOOK TỰ ĐỘNG LƯỚT QUA. CỐ Ý CÔNG KÍCH, Ở ĐÂY KHÔNG NGẠI BLOCK, CHỈ CẦN CÓ LÝ DO. CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC ❤