ZingTruyen.Net

Kén Dâu Cho Con Trai

Hài hước

11494

Hoàn thành

05-06-2020

Kén Dâu Cho Con Trai

1167 lượt thích / 11494 lượt đọc
Vì quá vã, ông bà Kim bèn lập hội chọn dâu cho Kim Taehyung. Bậc làm cha mẹ như hai người đây, luôn muốn con mình hạnh phúc. Vậy mà suốt 25 năm vừa qua, anh không có lấy một mối tình vắt vai. Quá khổ, khổ quá khổ. Phận làm cha mẹ như ông bà Kim đây thấy khổ lắm, đi ra ngoài đường thấy người ta có đôi có cặp thì thấy khổ lắm. Đi về nhà thấy Kim Namjoon và Kim Seokjin dính với nhau như keo dính chuột thì thấy khổ lắm. Nói chung là khổ lắm.

5 chương mới nhất truyện Kén Dâu Cho Con Trai