ZingTruyen.Net

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

Ngẫu nhiên

5521

Đang cập nhật

02-08-2022

[KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ

752 lượt thích / 5521 lượt đọc
"Mang đến ánh sáng" Ngày ra mắt: 5 - 7 - 2022 Tác giả: trieukhanhly10 Thể loại: Yaoi, đa công nhất thụ, AllTakemichi, Kantou Manji × Takemichi,... Lưu ý: Tôi ngu văn nên nhiều lúc viết truyện chưa được logic và hay, mong tất cả các độc giả ủng hộ!! Truyện sẽ càng răm về sau=))))

5 chương mới nhất truyện [KantouTake] MẶT TRỜI NHỎ