ZingTruyen.Net

[JINSOO]▪ĐẠI DỊCH

Khoa học - viễn tưởng

3326

Đang cập nhật

13-06-2021

[JINSOO]▪ĐẠI DỊCH

492 lượt thích / 3326 lượt đọc
Thế giới rơi vào đại dịch zombie và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Jin và Ji Soo !! Truyện có 2 tác giả: Như và Dâu đồng sáng tạo 14/11/2020 (#1 btsbp) 25/5/2021 (#5 jinsoo)

5 chương mới nhất truyện [JINSOO]▪ĐẠI DỊCH