ZingTruyen.Net

|| Jensoo - Text || Chúng ta chia tay rồi mà

Fanfiction

17386

Hoàn thành

11-06-2021

|| Jensoo - Text || Chúng ta chia tay rồi mà

1763 lượt thích / 17386 lượt đọc
Thật ra, ngay từ đầu chị đã biết..Chúng ta không thể nào có kết quả. Nhưng..nghĩ đi nghĩ lại, có thể cùng em đi được 1 đoạn đường. Nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi!! [ Có những lời chia tay không phải vì hết yêu... Mà đơn giản chỉ là không thể ở bên nhau được nữa!! ]