ZingTruyen.Net

jensoo • chúng ta của sau này

Tiểu thuyết

5696

Đang cập nhật

20-06-2021

jensoo • chúng ta của sau này

1359 lượt thích / 5696 lượt đọc
Phần 1 - Muốn Thẳng? Mơ đi! Phần 2 - Chúng ta của sau này. - Mọi người từng nói. Leo lên đỉnh của tòa tháp Eiffel, người ta có thể thấy toàn cảnh sắc đẹp của Paris. Bởi vì bằng cách này người ta không thể nhìn thấy toà tháp nữa. Gặp được người tôi cảm thấy thật kì diệu, bởi vì người cho tôi biết rằng. Tôi sẽ không gặp người khác tệ hơn người. - Tôi vẫn đang nhảy. Khi bản nhạc đã kết thúc, tôi vẫn đang tiến lên phía trước. Nhưng không có cách nào đến gần bên người.

5 chương mới nhất truyện jensoo • chúng ta của sau này

Danh sách chương jensoo • chúng ta của sau này