ZingTruyen.Net

[ JEFFBIBLE - Fanfic ] 3999 Năm Tăm Tối

Ma cà rồng

2438

Đang cập nhật

01-10-2022

[ JEFFBIBLE - Fanfic ] 3999 Năm Tăm Tối

288 lượt thích / 2438 lượt đọc
Văn án: " Cả nghìn năm ta lạc trong cõi xám Dấu chân tàn nhuốm nặng trĩu trần gian Giữa độc mộng, ta thấy người tinh khiết Ru hồn ta mơ mãi ánh dương hồng... "🏮