ZingTruyen.Net

Iruma? Là Yêu Nghiệt [Quyển 1]

Hài hước

56455

Đang cập nhật

12-12-2020

Iruma? Là Yêu Nghiệt [Quyển 1]

5375 lượt thích / 56455 lượt đọc
/những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của boss/ /OOC nên đừng hỏi vì sao lệch cốt truyện/ /Sau quyển 1 "Iruma? Là yêu nghiệt" sẽ là quyển 2 "Iruma khoái xuyên và dàn harem cạnh kỹ"/ /Thân ái, chuẩn bị tinh thần cùng đón chờ quyển 2/