ZingTruyen.Net

[INTO1xLIUYU] Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!

Fanfiction

21262

Hoàn thành

24-10-2021

[INTO1xLIUYU] Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!

4178 lượt thích / 21262 lượt đọc
Tóm tắt: Sau khi thành đoàn, Lưu Vũ ôm một bí mật lớn chuyển vào kí túc xá với các thành viên INTO1, hằng ngày nơm nớp lo sợ sẽ bị phát giác.. Nhưng làm sao đây, một biến cố xảy ra khiến tất cả sự việc bại lộ cả rồi. Lưu Vũ bị các huynh đệ vây quanh, sợ đến ngây người, miệng há ra chuẩn bị khóc thật to. Một huynh đệ nhanh tay bịt miệng cậu lại, hét lên: "Không ổn!! Lưu Vũ lại biến nhỏ rồi!!!" 'v' WARNING: INTO1xLIUYU INTO1xLIUYU INTO1xLIUYU