ZingTruyen.Net

[INTO1] Làm leader là làm gì?

Fanfiction

28067

Đang cập nhật

03-08-2021

[INTO1] Làm leader là làm gì?

3799 lượt thích / 28067 lượt đọc
Couple: Santa x Rikimaru, AK x Nine, Mika x Kazuma, bùng binh ba đứa út Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên x Patrick, Lâm Mặc x gà, Bá Viễn x Sự Cô Đơn, Cuộc Đời x Lưu Vũ, tên ai đi trước thì là kèo trên. Fic không nghiêm túc. Tác giả fan đoàn, yêu em LY nhưng yêu kiểu fanti. Mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu. Không tiếp anti LY hay anti bất kì ai trong nhóm, con nào thò mồm vào chị cho văng lên đọt ổi. Với lại tác giả thích được comment lắm nhe cả nhà.