ZingTruyen.Net

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

Thơ ca

42663

Hoàn thành

06-01-2018

Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề

647 lượt thích / 42663 lượt đọc
Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: Đây không phải do mình viết.

Danh sách chương Hướng dẫn edit cho các editor mới vào nghề