ZingTruyen.Net

Honkai Impact: Bão tố

Hành động

781

Đang cập nhật

01-07-2022

Honkai Impact: Bão tố

97 lượt thích / 781 lượt đọc
50000... hay là 55000 năm cuộc đời... từ một hầu cận, một đứa trẻ hay là một vị thần không tên nay trở thành một giáo viên rất đỗi "bình thường"