ZingTruyen.Net

HỌC VIỆN PHÉP THUẬT | OhmNanon | Tạm Drop

Siêu nhiên

262

Đang cập nhật

01-08-2022

HỌC VIỆN PHÉP THUẬT | OhmNanon | Tạm Drop

25 lượt thích / 262 lượt đọc
thế giới được chia làm hai giữ phe thiện và phe ác nơi bóng tối bao trùm quanh học viện nơi có những con quái vật hung hăn tàn bạo nơi có những anh hùng giúp đỡ người dân nơi có những người vì tiền mà bất chấp tất cả nơi đào tạo ra những anh hùng thiện hay ác tùy thuộc vào họ ------- @AnhMST - không áp đặt lên người thật -

Danh sách chương HỌC VIỆN PHÉP THUẬT | OhmNanon | Tạm Drop