ZingTruyen.Net

[Hoàn] [Vkook] [Trọng sinh] [HE] Hắc Ám Đại Nhân

Ngẫu nhiên

713187

Hoàn thành

19-10-2019

[Hoàn] [Vkook] [Trọng sinh] [HE] Hắc Ám Đại Nhân

57422 lượt thích / 713187 lượt đọc
Tiêu đề: Hắc Ám Đại Nhân. Nhân vật chính: Tuấn Chung Quốc (Jeon Jungkook); Kim Tại Hưởng (Kim Taehyung). Thể loại: nhất thụ nhất công; trọng sinh; mạt thế; hư cấu; ngọt; ít ngược; bạo lực; HE. Độ dài: 113 chương; 4 phiên ngoại. Tình trạng: Hoàn. ❌CẢNH BÁO❌: Truyện có rất nhiều cảnh giết người máu me, nếu ai không thích thì có thể không đọc. 🚫NGHIÊM CẤM🚫: +Không mang truyện ra ngoài dưới mọi hình thức. +Không chuyển ver truyện. Begin: 6/2/2019. Finish:19/10/2019.

Danh sách chương [Hoàn] [Vkook] [Trọng sinh] [HE] Hắc Ám Đại Nhân