ZingTruyen.Net

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm

Truyện teen

66078

Hoàn thành

25-09-2021

[Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm

6096 lượt thích / 66078 lượt đọc
TUÂN MỆNH Tác giả: Lân Tiềm. Tình trạng bản gốc: Hoàn 122C. Tình trạng edit: Hoàn (27/10/2020 - 19/08/2021) Nguồn: Trường Bội + CV XiaoAn. Biên tập: Hải Miên Bảo Bảo. Thể loại: Đam mỹ, Cổ phong quyền mưu, HE, Niên thượng, 1v1. Tóm tắt: Ảnh vệ hệ liệt -- Tề Vương Ảnh Thất. "Sinh tại Ảnh Cung, trung với chủ thượng, thân này bất tử, thệ này bất diệt." Ảnh vệ thần phục, thế tử thăng trầm. CP: Bất cần đời thế tử công (Lý Uyển) x Ngoài lạnh lùng trong si tình ảnh vệ thụ (Ảnh Thất). CHÚ Ý: CÓ MỘT VÀI CHƯƠNG PHẢI VÀO WORDPRESS NHẬP PASS ĐỌC. Mong mọi người không khó chịu khi bị gián đoạn. Love 💚

5 chương mới nhất truyện [Hoàn] TUÂN MỆNH - Lân Tiềm