ZingTruyen.Net

[Hoàn][ĐM] Rượu hoa thông

Tiểu thuyết

19281

Hoàn thành

03-06-2021

[Hoàn][ĐM] Rượu hoa thông

1273 lượt thích / 19281 lượt đọc
Tựa gốc: Tùng Hoa Nhưỡng Tửu Tác giả: Tiểu Thiến Lam Nhân vật chính: Tiêu Hành × Tạ Thầm (Phúc hắc tướng quân công × Mù lòa mỹ nhân thụ) Cổ đại - Bánh ngọt - Niên thượng "Rượu ủ hoa thông, say không tự biết"