ZingTruyen.Net

[Hoàn] (12 chòm sao) Tinh Thần Đồng Đội

Siêu nhiên

21542

Hoàn thành

22-04-2019

[Hoàn] (12 chòm sao) Tinh Thần Đồng Đội

918 lượt thích / 21542 lượt đọc
- Thế giới phép thuật - thế giới của sự diệt vong. - Không thế sống nếu thiếu phép thuật. - Càng không thể sống nếu thiếu tình thương của cha mẹ, và hơn thế nữa đó là tình bạn - được cho là Tinh Thần Đồng Đội. - 12 đứa trẻ mang sứ mệnh khác nhau. Chúng tồn tại bởi vì trong mỗi người đều có sự liên kết của Tinh thần đồng đội nhưng 1 trong số chúng bắt buộc phải chết_ đứa con của sự diệt vong. - Vì vậy nếu muốn tồn tại chúng phải học cách liên kết tinh thần đồng đội.

5 chương mới nhất truyện [Hoàn] (12 chòm sao) Tinh Thần Đồng Đội