ZingTruyen.Net

Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)

Phi tiểu thuyết

96949

Đang cập nhật

01-10-2019

Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)

1158 lượt thích / 96949 lượt đọc
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Covert: Reine Dunkeln Văn án Gia Ý phúc mỏng, Tạ Yến ơn trạch, là vì lương xứng. Trọng sinh hậu thân kiều thể nhược nữ chủ vì tiếp tục tồn tại Trăm phương nghìn kế làm nũng rải si tích cóp hoạch đế vương ân sủng lấy kéo dài phúc trạch. ------------ Nữ chủ: Tích cóp tích cóp tích cóp Nam chủ: Sủng sủng sủng Ps: Ngụy cung đấu tiểu bạch văn, 1v1, ngọt ngọt ngọt

5 chương mới nhất truyện Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)

Danh sách chương Hệ thống: Sủng phi biết làm nũng tốt số nhất (CĐ)