ZingTruyen.Net

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 5

Cổ đại

60093

Hoàn thành

05-11-2017

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 5

245 lượt thích / 60093 lượt đọc
Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch : Phạm Minh Hậu Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.